Karlsson & Lord

Vårt äventyr slutar här: från och med 1 mars 2016 upphör verksamheten Karlsson & Lord.

Andreas är pappaledig fram till och med 1 september 2016 och är därefter tillgänglig för uppdrag igen. Robert kommer att fortsätta arbetet genom sitt företag Codepeak.

Tack för den här tiden!

Andreas Karlsson
andreas.karlsson@indiebytes.se

Robert Lord
robert@codepeak.se